گزارش ویدئویی افتتاحیه نمایشگاه خطاشی های داود حیدری _ تریبون هنر

Ad

گزارش ویدئویی افتتاحیه نمایشگاه خطاشی های داود حیدری

تریبون هنر: مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار داود حیدری با حضور هنرمندان برگزار شد. گزارش ویدئویی این مراسم را در تریبون هنر ببینید

نمایشگاه خطاشی های داود حیدری به نام «قجرستان» از هفتم اردیبهشت ۱۳۹۷ در خانه فرهنگ و هنر گویا برگزار شده است و تا دو هفته ادامه خواهد داشت

جمع زیادی از هنرمندان عرصه های محتلف در مراسم اقتتاحیه و دیگر روزهای برگزاری این نمایشگاه در هفته جاری، در خانه فرهنگ و هنر گویا حضور پیدا کردند

دیگر آثار این هنرمند