پیام تبریک جمشید مشایخی برای روز تولد کورش هخامنشی / تریبون هنر

Ad

ویدئوی پیام تبریک جمشید مشایخی برای روز تولد کورش هخامنشی

جمشید مشایخی در پیامی تصویری، هفتم آبان، روز تولد کورش هخامنشی را تبریک گفت

جمشید مشایخی در این پیام با خواندن بخشی از منشور کورش گفت: «هم بدان گونه که بر این خاک زنده زاده شدم روزی نیز تن خسته ام در این خاک ماندگار خواهم کشید

اینجا مزار مهیای من است. سرزمین مادری. آرامگاه واپسین. برآمدن خورشدی تابان بر فراز ایران زمین را که کورش بزرگ می باشد به مردم ایران شادباش عرض می کنم. شاد باشید»

دیگر آثار این هنرمند