Ad

اجرای زنده رستاک در کارگاه ترانه بابک صحرایی

تریبون هنر: ویدئوی اجرای زنده رستاک در کارگاه ترانه بابک صحرایی را در تریبون هنر ببینید

رستاک در این ویدئو قطعه ای منتشر نشده با ترانه ای از بابک صحرایی را اجرا می کند

رستاک حلاج هفتم تیرماه مهمان ویژه کارگراه ترانه بابک صحرایی بود

در این نشست ضمن نقد و بررسی ترانه های ترانه سراهای حاضر در جلسه و تحلیلی وضعیت امروز موسیقی، رستاک تعدادی از قطعات محبوبش را به صورت زنده اجرا کرد

دیگر آثار این هنرمند