Ad

اولین اکران مردمی فیلم مغزهای کوچک زنگ زده

تریبون هنر: اولین اکران مردمی فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» در پردیس آزادی برگزار شد

نیمه شب چهارم مهرماه ۱۳۹۷، هومن سیدی، نوید محمدزاده و نوید پورفرج در اولین ساعات آغاز اکران «مغزهای کوچک زنگ زده» در پردیس آزادی حضور یافتند

نوید محمدزاده در این اکران مردمی گفت: این فیلم چهارمین همکاری من با هومن سیدی است. از این همکاری بسیار خوشحالم و از هومن بسیار یاد گرفتم. این فیلم، فیلم خٌلی است

نوید محمدزاده همچنین از نوید پورفرج به عنوان یکی از استعدادهای امروز بازیگری یاد کرد

نوید پورفرج نیز در اولین اکران مردمی فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» گفت: خیلی خوشحالم که دارم این لحظه را می بینم و فکر می کنم خیلی آدم خوش شانسی هستم که کنار هومن سیدی و نوید محمدزاده ایستادم

گزارش اولین اکران مردمی فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» را به صورت اختصاصی در تریبون هنر ببینید

دیگر آثار این هنرمند