Ad

گزارش ویدئویی: تارانتینو و ارتباط با بازیگرهایش

تریبون هنر: ویدئویی که می بینید بخشی از مستندی درباره کوئنتین تارانتینو است. تارانتینو یکی از مهم ترین کارگردان های دو دهه اخیر است که فیلم هایی مثل هشت نفرت انگیز، بیل را بکس، جانگوی رها شده و روزی روزگاری در هالیوود را در کارنامه هنری خود دارد

تارانتینو در این مستند از پنج اصل خود در تعامل با بازیگر می گوید. اصولی که همیشه در کارگردانی اش به انجام می رساند تا بازی بهتری از بازیگرش بگیرد

در ویئویی که مشاهده می کنید تارانتینو از ارتباطش با بازیگرهایش می گوید. او فکر کردن مانند یک بازیگر را لازمه ی کارگردانی می داند و معنقد است که یک کارگردان همیشه باید بتواند مثل یک بازیگر فکر کند تا در شرایط لازم بتواند به راحتی به کمک بازیگر بیاید

نوینسده و مترجم: آیسا آزادیان

منبع: تریبون هنر

دیگر آثار این هنرمند