Ad

تکذیبیه فاطمه معتمدآریا درباره واکسن کرونا

تریبون هنر: هفته گذشته سازمان نظام پرشکی در نامه ای به وزارت بهداشت درخواست کرد که هنرمندان برای دریافت واکسن کرونا در اولویت قرار بگیرند.

ضمن ابراز مخالفت هایی از سوی برخی هنرمندان درباره این نامه، شایعه هایی مبنی بر فعالیت برخی هنرمندان در نهادهای صنفی برای انجام این اولویت پخش شد

در پی این حواشی، فاطمه معتمدآریا به عنوان یکی از هنرمندان فعال در خانه سینما هرگونه اقدام برای در اولویت قرار گرفتن هنرمندان برای دریافت واکسن کرونا را تکذیب کرد.

ویدئوی صحبت های فاطمه معتمدآریا را در تریبون هنر ببینید

دیگر آثار این هنرمند