Ad

ویدئوی تدریس بابک خرمدین در دانشگاه

تریبون هنر: ویدئویی از بابک خرمدین در حال تدریس را در تریبون هنر ببینید. او سینما درس می داده. شاگردهای این کارگردان از او به عنوان انسانی آرام و محترم یاد می کنند.

دیگر آثار این هنرمند