Ad

قطعه منتشر نشده ای از رضا یزدانی

تریبون هنر: بابک صحرایی با انتشار ماکت ابتدایی بخشی از آهنگی منتشر نشده با صدای رضا یزدانی به مناسبت تولد این هنرمند نوشت:

رضا یزدانی از معدود خواننده های مولف و جریان ساز موسیقی ایران است
آگاه و هوشمند است و حضورش در سینما نیز اتفاق مهمی را در پیوند موسیقی و سینما رقم زد

او در مسیر بازیگری نیز بسیار درست قدم برداشته. تا مدت ها فقط در نقش هایی بازی می کرد که ارتباطی به موسیقی داشته باشند و بازی های خوبی از خود به یادگار داشت. چند سالی هم هست که در نقش هایی فارغ از ارتباط با موسیقی بازی می کند و انتخاب های بسیار خوبی داشته است.

دیگر آثار این هنرمند