Ad

اکران خصوصی فیلم آنیما

تریبون هنر: اکران خصوصی فیلم آنیما بعد از ظهر دوازدهم آذر در سینما آستارا برگزار شد.

علیرضا شاکری کارگردانی این فیلم را بر عهده داشته و جوانه دلشاد، مرتضی محمدی، پریسا خواجه دهی و حمید عباسی بازیگران فیلم کوتاه آنیما هستند. دست اندرکاران این فیلم در مراسم اکران خصوصی حضور داشتند

دیگر آثار این هنرمند