Ad

کنسرت مسیح و آرش

تریبون هنر: ویدئوی اجرای قطعه «عمو زنجیرباف» توسط مسیح و آرش در کنسرت تهران را در تریبون هنر ببینید

مسیح و آرش در کنسرت تمدیدی خود در هفتم بهمن ۱۴۰۰ در تهران به روی صحنه رفتند.

دیگر آثار این هنرمند