Ad

تیزر جدید موقعیت مهدی

تریبون هنر: هم زمان با فروش ۸ میلیارد تومانی، تیزر جدید فیلم سینمایی موقعیت مهدی منتشر شد

مجموع فروش فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» به کارگردانی هادی حجازی فر با استقبال بیش از ۲۶۰ هزار مخاطب از مرز ۸ میلیارد تومان گذشت

دیگر آثار این هنرمند