Ad

بهاره رهنما از باندبازی در بازیگری می گوید

تریبون هنر: بهاره رهنما گفت: هر دستیار کارگردانی، تعدادی بازیگر دارد که از سر یک کار به کار دیگری می برد

بهاره رهنما در مصاحبه با حامد آهنگی در برنامه «شب آهنگی» از باندبازی در عرصه بازیگری گفت.

دیگر آثار این هنرمند