Ad

مرور قسمت یازدهم جیران

تریبون هنر: مروری بر قسمت یازدهم سریال جیران را می توانید در تریبون هنر ببینید

یازدهمین قسمت سریال به انتشار رسیده است. سریال جیران آرام آرام در حال پیدا کردن هواداران خود است و سرنوشت شخصیت هایش برای مخاطبانش جذاب شده است.

دیگر آثار این هنرمند