Ad

پارسا پیروزفر در اکران مردمی فیلم تی تی

تریبون هنر: گزارش ویدئویی از اکران مردمی «تی تی» با حضور پارسا پیروزفر را در نریبون هنر ببینید.

به گزارش تریبون هنر، شامگام بیستم مرداد ۱۴۰۱، اکران مردمی فیلم « تی تی» با حضور پارسا پیروزفر در پردیس کورش برگزار شد.

این مراسم با استقبال بسیار خوبی به اجرا رسید.

دیگر آثار این هنرمند