Ad

آوازخوانی ژاله صامتی

تریبون هنر: ژاله صامتی گفت: بازیگر باید بتواند خوب بخواند و برقصد.

به گزارش تریبون هنر، ژاله صامتی در گفت و گو با کمال تبریزی در برنامه طناز ضمن آوازخوانی، توانایی خواندن و رقصیدن را از الزام های بازیگری دانست.

دیگر آثار این هنرمند